image banner
Năm 2023 đẩy mạnh chỉnh trang, hiện đại hóa đô thị, xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu - Thực hiện chuyển đổi số
Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc thôn Ninh tiếp
Lượt xem: 14
Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc thôn Ninh tiếp

Sáng ngày 09/11/2023 thôn Ninh Tiếp đã tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc.  Đây là ngày hội mang nhiều ý nghĩa thiết thực và sâu sắc; là dịp để người dân ở thôn thắt chặt hơn nữa tình đoàn kết, đồng tâm hiệp lực xây dựng đời sống văn hóa; là chất keo vững chắc gắn kết cộng đồng, tạo ra sức mạnh tổng hợp để chung sức, chung lòng, chung tay thực hiện thành công các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội theo lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết.

(Ông Phạm Khắc Chỉnh Huyện ủy viên, Bí thư Đu-CT. UBND xã lên tặng hoa chúc mừng Ngày hội)

Anh-tin-bai

Tại Ngày hội đã biểu dương khen thưởng các cụm dân cư, tập thể, hộ gia đình và cá nhân tiêu biểu trong phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” năm 2023 và công bố quyết định công nhận 203 gia đình đạt gia đình văn hóa năm 2023.

(Ông Phạm Văn Phùng, PCT. UBND xã lên trao thưởng cho đại diện hộ gia đình văn hóa tiêu biểu thôn)

Anh-tin-bai

Ngày hội được tổ chức trang trọng với các hoạt động văn hóa văn nghệ không chỉ đem đến không khí đầm ấm, hòa thuận của tình làng, nghĩa xóm mà còn là nơi để nhân dân phát huy dân chủ, xây dựng và củng cố khối đại đoàn kết dân tộc ngay từ cơ sở, cộng đồng dân cư, tạo không khí vui tươi phấn khởi, được đông đảo nhân dân hưởng ứng. Tại ngày hội, các đại biểu tham dự và nhân dân thôn Ninh Tiếp Hồng đã cùng nhau ôn lại truyền thống vẻ vang qua 93 năm thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam và cùng khẳng định vai trò quan trọng của công tác Mặt trận trong tiến trình phát triển của lịch sử cách mạng Việt Nam; đánh giá kết quả việc thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” gắn với phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” năm 2023; triển khai phương hướng nhiệm vụ, nâng cao chất lượng thực hiện các cuộc vận động, phong trào thi đua năm 2024. 

Phát biểu tại ngày hội thôn, ông Phạm Khắc Chỉnh, Huyện Ủy viên, Bí thư ĐU-CT.UBND xã đánh giá cao kết quả mà cán bộ và nhân dân thôn đã đạt được. Đồng thời nhấn mạnh trong thời gian tới, cán bộ và nhân dân trong thôn cần tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước sâu rộng trong nhân dân; tuyên truyền và vận động nhân dân tham gia thực hiện các kế hoạch về phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương. 

Một số hình ảnh Ngày hội

Anh-tin-bai
Anh-tin-bai
image advertisement
image advertisement
image advertisement
Tin mới