image banner
Năm 2023 đẩy mạnh chỉnh trang, hiện đại hóa đô thị, xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu - Thực hiện chuyển đổi số
HĐND phường Anh Dũng tổng kết hoạt động nhiệm kỳ 2016 – 2021
Lượt xem: 93
Ngày 10/3/2021, HĐND phường Anh Dũng tổ chức tổng kết hoạt động nhiệm kỳ 2016 – 2021. Nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Ngày 10/3/2021, HĐND phường Anh Dũng tổ chức tổng kết hoạt động nhiệm kỳ 2016 – 2021. Nhiệm kỳ 2016 - 2021, hoạt động của Thường trực HĐND phường đã có nhiều đổi mới, phát huy được vị trí, vai trò là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của Nhân dân; thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ theo quy định của pháp luật; đã xem xét, quyết định các nhiệm vụ, giải pháp trên các lĩnh vực góp phần thúc đẩy phát triển KT - XH của địa phương. Các Nghị quyết của HĐND đã cụ thể hóa Nghị quyết của Đảng ủy và phù hợp với thực tiễn tại địa phương, được cử tri và Nhân dân đồng tình, ủng hộ. Thông qua các hoạt động giám sát, đã kịp thời kiến nghị những vấn đề còn tồn tại trong quá trình quản lý, điều hành về phát triển KT - XH, QP - AN của địa phương để có giải pháp khắc phục. Thường trực HĐND, các Ban HĐND và đại biểu HĐND phường tích cực tham gia các hoạt động theo chức năng, nhiệm vụ, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của HĐND.

anh tin bai

Đ/c Đỗ Đức Thời - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường khai mạc kỳ họp

 

anh tin bai

Chủ tọa kỳ họp

 

anh tin bai

Đ/c Vũ Quốc Bình - Chủ tịch UBND phường trao thưởng cho các cá nhân

 

Nhiệm kỳ 2016 - 2021, tổ chức và hoạt động của UBND phường thực hiện chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn theo đúng quy định của pháp luật; công tác chỉ đạo, quản lý và điều hành có nhiều đối mới, tích cực; quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch kịp thời, cụ thế hóa các Nghị quyết, chỉ thị, chương trình, kế hoạch của Trung ương, thành phố, quận và của Đảng ủy, HĐND phường để tổ chức thực hiện trên tất cả các lĩnh vực; chỉ đạo, điều hành thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ, kế hoạch phát triển KT - XH hằng năm. Chủ động, tích cực tham mưu, đề xuất với thành phố, quận và các ngành chức năng giải quyết những tồn tại trong công tác quy hoạch, quản lý đất đai, tài nguyên, môi trường, TTXD, đô thị; quan tâm đầu tư xây dựng hạ tầng cơ sở của phường. Công tác VH - XH được triển khai thực hiện toàn diện, đầy đủ; huy động mọi nguồn lực để phát triển giáo dục, y tế, VHTT, đảm bảo an sinh xã hội. Công tác CCHC nhà nước trên địa bàn phường luôn được quan tâm, triển khai thực hiện tốt; lề lối, tác phong làm việc, chất lượng xử lý công việc của CBCC được nâng lên. Nội bộ Đảng, chính quyền đoàn kết thống nhất; tư tưởng của cán bộ, đảng viên và nhân dân ổn định, không có vụ việc phức tạp về ANCT. Số lượng chức danh công chức chuyên môn đảm bảo đủ số lượng được biên chế theo quy định; việc bố trí, phân công nhiệm vụ đảm bảo đúng chức danh công chức được tuyển dụng. Chủ động, tích cực tham mưu, đề xuất với thành phố, quận và Đảng ủy, HĐND phường trong việc triển khai thực hiện những nhiệm vụ quan trọng, có tính chất lâu dài như: giải phóng mặt bằng, đầu tư xây dựng các công trình, hạ tầng cơ sở trên địa bàn phường. Công tác chỉ đạo, điều hành của UBND phường có nhiều đổi mới, đảm bảo hiệu lực, hiệu quả trong công tác QLNN ở địa phương, hoàn thành thắng lợi các mục tiêu theo nghị quyết của Đảng ủy và HĐND phường đã đề ra; tập trung chỉ đạo, đẩy mạnh phát triển kinh tế, trong đó tập trung chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tăng tỷ trọng TTCN, xây dựng, TMDV. Kinh tế của phường luôn có sự ổn định và tăng trưởng; cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng định hướng, đến nay dịch vụ, thương mại 69%; TTCN và xây dụng 29%; nông nghiệp 2%. Tổng GTSX các ngành kinh tế trong 5 năm đạt 807 tỷ 24 triệu đồng, tốc độ tăng trưởng bình quân 15,58%/năm. Tổng thu NSNN 5 năm (2016-2020) đạt 25 tỷ 801 triệu đồng; các khoản thu theo pháp lệnh đều được triển khai thực hiện hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch giao. Tập trung chỉ đạo, nâng cao hiệu lực QLNN trên các lĩnh vực đô thị, giao thông; công tác quản lý đất đai được chú trọng, tăng cường quản lý bến bãi ven sông Lạch Tray; thực hiện giao đất cho 04 dự án, diện tích 6.391 m2; phối hợp thực hiện GPMB đất với diện tích 7.954 m2 đấu giá quyền sử dụng; vận động nhân dân giải phóng mặt bằng khu đất 2,7 ha để đấu giá quyền sử dụng đất. Tiếp tục thực hiện công tác cấp GCN QSD đất ở lần đầu cho nhân dân, đến năm 2020 đạt 98,8%. Vận động nhân dân tự nguyện hiến đất, đóng góp kinh phí để bê tông hóa, nhựa hóa 69 tuyến đường, ngõ trong khu dân cư, dài 6.519m; tiếp nhận 1.054 tấn xi măng hỗ trợ của thành phố. Cải tạo, nâng cấp dải nhựa 04 tuyến đường ngõ; 04 hệ thống tiêu thoát nước; thực hiện lắp đặt hệ thống điện chiếu sáng công cộng tại một số tuyên đường, ngõ, tổng số 206 bóng đèn; phối hợp triển khai, thực hiện hoàn thành cơ bản việc gắn biến số nhà. Các công trình văn hoá, y tế, giáo dục tiếp tục được quan đầu tư, với tổng kinh phí đầu tư trên 54 tỷ đồng. Tỷ lệ học sinh khá, giỏi chiếm 80%, tỷ lệ học sinh thi đỗ vào các trường THPT công lập hằng năm đạt trên 75%; cả 3 nhà trường đều đạt chuẩn chất lượng cấp độ 3; Trường THCS được chọn là trường trọng điểm khối THCS; hằng năm, kết quả PCGD THCS và nghề, PCGD Tiểu học và Mầm non 5 tuổi được giữ vững. Công tác phòng, chống dịch bệnh, VSATTP thường xuyên được quan tâm thực hiện tốt, đặc biệt trong năm 2020 và đầu năm 2021 đã tập trung nguồn lực thực hiện quyết liệt công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn phường.

Hằng năm, có từ 87-92% số hộ GĐVH, trong đó 70-80% đạt GĐVH 3 năm liên tục; 50-80% tổ dân phố đạt tổ dân phố văn hóa, có 04 tổ dân phố đạt tổ dân phố văn hóa 3 năm liên tục, 01 tổ dân phố đạt danh hiệu tổ dân phố văn hóa 5 năm liên tục. Công tác bảo tồn, phát huy các giá trị di sản văn hóa được chú trọng. Thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, trong 5 năm, có 28 trường hợp được hỗ trợ theo Quyết định số 22 của Thủ tướng Chính phủ, xây dựng mới 09 ngôi nhà với số tiền 360 triệu đồng; cải tạo, nâng cấp 19 ngôi nhà thuộc hộ gia đình chính sách, số tiền 380 triệu đồng. Vận động xây dựng quỹ ân nghĩa 84 triệu đồng; tỷ lệ hộ nghèo đến năm 2020 còn 0,17%, giảm 1,35% so với năm 2016. Duy trì nghiêm chế độ trực SSCĐ; tổ chức thành công cuộc diễn tập khu vực phòng thủ cấp phường. Hàng năm hoàn thành công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ đạt 100% chỉ tiêu được giao. Tình hình ANCT, TTATXH cơ bán đảm bảo ôn định và giữ vững….

Tại kỳ họp, UBND phường đã khen thưởng cho 08 cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động của HĐND./.

image advertisement
image advertisement
image advertisement
Tin mới