image banner
Năm 2023 đẩy mạnh chỉnh trang, hiện đại hóa đô thị, xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu - Thực hiện chuyển đổi số
Tuyên truyền Tháng hành động phòng, chống ma túy; Ngày quốc tế phòng, chống ma túy và Ngày toàn dân phòng, chống ma túy
Lượt xem: 116

Thực hiện Kế hoạch số 429/KHPH-ĐBP-UBNDXNL ngày 16/6/2023 về phối hợp tổ chức tuyên truyền nhân “Tháng hành động phòng, chống ma túy”, “Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người” tại xã Nghĩa Lộ, huyện Cát Hải, thành phố Hải Phòng. Ngày 21/6/2023 Ủy ban nhân dân xã phối hợp với Chi cục PCTNXH Sở Lao động Thương binh Xã hội Thành phố Hải Phòng, Phòng PCMT và TP Biên phòng thành phố; Đội kiểm soát hải Quan, Cục Hải quan Hải Phòng; Đồn Biên phòng Cát Hải tổ chức hội nghị tuyên truyền trực tiếp đến cán bộ, công chức, nhân dân trên địa bàn xã và các em học sinh trưởng TH&THCS Nghĩa Lộ về tác hại của ma túy, các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về phòng chống ma túy; quy trình cai nghiện, các chính sách đối với người nghiện khi thực hiện cai nghiện tự nguyện tại cơ sở. Thông qua buổi tuyên truyền, giúp người dân nâng cao cảnh giác, chủ động phòng ngừa, tích cực tham gia phát hiện, tố giác tội phạm ma túy, không tham gia vào các tệ nạn ma túy và công tác phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm, tệ nạn ma túy trên cả nước; các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, chỉ đạo của Chính phủ  trong tình hình mới.

Một số hình ảnh tại Hội nghị

image advertisement
image advertisement
image advertisement
Tin mới