image banner
Năm 2023 đẩy mạnh chỉnh trang, hiện đại hóa đô thị, xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu - Thực hiện chuyển đổi số
Hội nghị “Tổng kết công tác xây dựng Đảng, công tác kiểm tra, giám sát năm 2023, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2024”. Lồng ghép tổ chức “Lễ trao tặng Huy hiệu Đảng cho đảng viên
Lượt xem: 15
Hội nghị “Tổng kết công tác xây dựng Đảng, công tác kiểm tra, giám sát năm 2023, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2024”. Lồng ghép tổ chức “Lễ trao tặng Huy hiệu Đảng cho đảng viên

Sáng ngày 19/01/2024 Đảng bộ xã tổ chức Hội nghị “Tổng kết công tác xây dựng Đảng, công tác kiểm tra, giám sát năm 2023, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2024”. Lồng ghép tổ chức “Lễ trao tặng Huy hiệu Đảng cho đảng viên”.
Dự hội nghị có các đồng chí đại biểu các Ban xây dựng Đảng Huyện ủy; đồng chí Phạm Khắc Chỉnh, huyện ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã, cùng các đồng chí đại biểu Thường trực HĐND, UBND, Uỷ ban MTTQ Việt Nam, các Đoàn thể chính trị xã và toàn thể đảng viên của Đảng bộ xã.


Năm 2023 Đảng bộ, chính quyền, Nhân dân xã đã chủ động, quyết liệt trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, huy động sự tham gia của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận, ủng hộ của nhân dân để tăng cường công tác xây dựng Đảng, chính quyền, gắn với đẩy mạnh phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, trong năm địa phương đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, kế hoạch đề ra trên tất cả các lĩnh vực kinh tế - xã hội, an ninh-quốc phòng, công tác xây dựng Đảng, chính quyền, vận động quần chúng. Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể phối hợp thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của địa phương và nhiệm vụ của đoàn thể mình. Phát huy tốt vai trò tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước. Với những kết quả đạt được, Đảng bộ xã được cấp trên đánh giá xếp loại “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2023”.
Nhằm động viên kịp thời các tập thể, cá nhân, điển hình tiên tiến, tại hội nghị Đảng bộ đã tặng giấy khen cho 02 tập thể và 07 cá nhân có thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tiêu biểu năm 2023; biểu dương 10 cá nhân đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2023.


Lồng ghép “Lễ trao tặng Huy hiệu Đảng” cho đảng viên Hoàng Đức Hùng: Tại Quyết định số 1221-QĐ/TU, ngày 12/01/2024, của Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng về việc “Tặng Huy hiệu Đảng” đợt 03/02/2024, vinh dự và tự hào cho Đảng bộ xã có đồng chí Hoàng Đức Hùng, Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng; đồng chí Lê Thanh Kất, Huy hiệu 55 năm tuổi Đảng (Ngày 17/01/2024 Huyện ủy đã tổ chức Lễ trao Huy hiệu Đảng cho đồng chí Lê Thanh Kất)

image advertisement
image advertisement
image advertisement
Tin mới