image banner
Năm 2023 đẩy mạnh chỉnh trang, hiện đại hóa đô thị, xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu - Thực hiện chuyển đổi số
Về việc điều chỉnh phân công nhiệm vụ giải quyết công việc của Chủ tịch, Phó Chủ tịch, công chức xã và người hoạt động không chuyên trách thuộc Ủy ban nhân dân xã Nghĩa Lộ nhiệm kỳ 2021-2026
Lượt xem: 23
Về việc điều chỉnh phân công nhiệm vụ giải quyết công việc của Chủ tịch, Phó Chủ tịch, công chức xã và người hoạt động không chuyên trách thuộc Ủy ban nhân dân xã Nghĩa Lộ nhiệm kỳ 2021-2026 
Dieu chinh nv cbcc theo 33.signed.pdf
image advertisement
image advertisement
image advertisement
Tin mới